Kontakt


První dva ročníky Jezerního běhu jsme pořádali pod hlavičkou o. s. Ze Severu, malého severočeského sdružení, které ale koncem roku 2013 přestalo ve své oficiální podobě existovat. Jezerní běh teď proto organizujeme jen jako neformální skupinka přátel, otevřená jak nově příchozím tak i novým nápadům, vjemům a perspektivám.

Pokud vás myšlenka prožitkového happeningu v industriální a postindustriální krajině severočeské hnědouhelné pánve zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Můžete se spolu s námi v „jezerní“ krajině ztrácet, promýšlet ji, vnímat – a spoluvytvářet tak výslednou formu Jezerního běhu. Naše pojetí akce se totiž mění podobně dynamicky jako samotná zdejší krajina.
Upozornit nás můžete i na zajímavá místa pánve nebo s námi sdílet vlastní zážitky z výprav do ní.